Een lifecoach begeleidt je bij het vinden van zingeving en zinbeleving, door het beantwoorden van levensvragen zoals:

  • Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?
  • Hoe vind ik betekenis en balans in het dagelijks leven en het dagelijks werk?
  • Hoe vind ik betekenis in levensbepalende gebeurtenissen?

Dat hoeven niet altijd negatieve dingen te zijn zoals het stuklopen van je relatie, het verliezen van een dierbaar persoon, de confrontatie met een ernstige ziekte of het faillissement van je bedrijf. Het kan ook gaan om trouwen, krijgen van kinderen, de mooie leeftijd van 40, 50 of 60 jaar bereiken, meer of minder gaan werken, de leiding krijgen over een groot bedrijf, met pensioen gaan, noem maar op.

Een lifecoach kijkt niet alleen naar het stukje in iemands leven waar een probleem of knelpunt wordt ervaren, maar naar de samenhang tussen alle levensgebieden: werk, gezin, relaties, gezondheid, financiën, vrije tijd, vriendschappen, levensovertuiging, etcetera. Een klein stapje naar verandering in het ene levensgebied levert vaak ook verbetering op in andere levensgebieden. Met meer plezier, vertrouwen, ontspanning en zin in het leven tot gevolg!

De voordelen van coaching ten opzichte van andere hulpverleningsvormen:

  • Coaching is gericht op de persoon en zijn/haar kwaliteiten in plaats van op een probleem dat moet worden verholpen;
  • Gelijkwaardigheid tussen coach en cliënt in plaats van een dokter die vertelt hoe het ‘moet’;
  • Ruimte om de cliënt zelf oplossingen te laten ontdekken in plaats van een behandeling voor te schrijven;
  • Flexibiliteit om verschillende methoden toe te passen en suggesties aan te reiken in plaats van een vast behandelprotocol.
  • Het holistisch uitgangspunt van lifecoaching in het bijzonder. De mens als geheel staat centraal: fysiek, emotioneel en spiritueel.

Coaching is zelf doen, maar niet alleen.